O spoločnosti

Sme s Vami už od roku 2005

Náš sortiment tvoria darčekové balíčky, doplnky do domácnosti, medové, čajové, kávové darčeky.

Chránená dielňa ponúka špeciálne balíčky darčekov, ktoré Vám vytvoríme na mieru.

Radosť nákupom našich produktov môžete spraviť nielen sebe, ale aj svojim blízkym, či rodinným priateľom. Určite sa potešia,ak ich prekvapíte originálnym darčekom.
Vďaka dynamickej, úzkej a intenzívnej práci našich aj externých spolupracovníkov  prešla naša rodinná firma rozsiahlym vývojom.

Vzhľadom k množstvu našich spokojných zákazníkov je aj naďalej našim cieľom, aby sme náš sortiment neustále dopĺňali o novinky, ktoré sú praktické a využiteľné v každodennom živote. Sme radi, že ste navštívili našu stránku a veríme, že Vás naša široká ponuka zaujme. Budeme nesmierne radi, ak sa pridáte k našim ďalším zákazníkom.

 

Mgr. Mária Hirnerová

Náhradné plnenie, Chránená dielňa EVENIT

1.    ŠTATÚT Chránenej Dielne
S účinnosťou od 13.12. 2013 v znení dodatkov 1 a 2,3 je priznané postavenie Chránenej Dielne na právnickú osobu: EVENIT s.r.o. -  Mgr. Mária HIRNEROVÁ. Štatút je základný dokument každej CHD. Jeho kópia je súčasťou potvrdenia o náhradnom plnení. Prvý štatút sme mali už od roku 2008 pod firmou Ing. Vladimír Hirner - EVENIT

2.    PODNIKATEĽSKÉ oprávnenie
Platnosť podnikateľského oprávnenia. Živnostenský list. Výpis z obchodného registra. Právnická osoba EVENIT s.r.o., Mgr. Mária HIRNEROVÁ, IČO.: 43 919 073, DIČ.: 202 252 1897202 252 1897, zapísaný v Obchodnom registri, vedenom v Okresnom súde Bratislava 1, pod. č.: sro. 85960 / B.  Podnikateľské oprávnenie a jeho platnosť, je podmienkou vydania štatútu CHD.
 

3.    PREDMET činnosti
SK NACE – sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom. Predmet činnosti – krajčírske práce, administratívne práce, sprostredkovanie obchodu, balenie, prebalovanie.

Adresa prevádzky: Drevárska 23, 902 01 Pezinok. Predmet činnosti, úzko súvisí s možnosťou zaradiť služby, produkty a výrobky do 100%, alebo 10% sadzby započítanej do náhradného plnenia.
 

4.    POŽADOVANÁ služba, tovar, výrobok CHD EVENIT
Ako 100% náhradné plnenie môžete využiť:
Na tvorbe darčekových setov, balení a prebalovaní výrobkov, textilných darčekov.  Ponuka je na www.medovinky.sk a aj na www.evneit.sk
Ako 10% náhradné plnenie môžete využiť:
Náhradne plnenie 10% sa vzťahuje na tovar ktorý nevyrábame, len predávame.
Podľa ponuky nášho e-shopu.

5.    POTVRDENIE
Potvrdenie potrebné na čerpanie náhradného plnenia Vám vystavíme po úhrade faktúry za objednané a dodané produkty, alebo tovar. To, spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k výkazu, a tak si uplatníte nárok na odpočet sumy realizovanej objednávky od odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.
 

6.    ZÁPOČET 100%
Výrobkom sa považuje produkt, ktorý v prevažnej miere vznikol činnosťou CHD alebo bol významne pozmenený(v tvare, účele alebo funkčnosti,..).

V našom prípade aj administratívne služby. Krajčírske služby na ušitie posteľných obliečok. Na plachty bavlnené, plachty jersey a froté. Na matracové chrániče. Vyšívanie loga na uteráky (100% na výšivku). Vyrábame paplóny a vankúše. Fleecové deky. Obrusy sviatočné, hotelové, teflónové. Cenové ponuky pripravujeme na mieru podľa množstva, rozmerov a materiálu.
Šijeme pod značkou EVENIT. Vybavenie pre materské školy. Pre sociálne zariadenia, pre hotely a penzióny a iné firmy, ktoré nás potrebujú. Máme tovar pre domácnosti. Našou prioritou je „šitie na mieru“.
Všetko presne podľa Vašich predstáv.
Pri vyšívaní loga Vašej spoločnosti je 100% plnenie na prácu výšivky.

7.    ZÁPOČET 10%
V zmysle §64 ods. 8 zákona 373/2010 Z. z. sa na produkty nezhotovované CHD vzťahuje len 10%ná možnosť zápočtu na náhradné plnenie, a to tiež iba v prípade, ak v predmete činnosti chráneného pracoviska je činnosť nákupu a predaja.

Náhradne plnenie 10% sa vzťahuje na tovar ktorý nevyrábame, len predávame.
Podľa ponuky nášho e-shopu.
 

8.    OBHÁJENIE náhradného plnenia
Žiadajte záruku obhájenia náhradného plnenia pred úradom práce a zodpovednosť pri akejkoľvek následnej kontrole zo strany štátnych orgánov. Účelom náhradného plnenia, okrem iného, je zabezpečiť si splnenie odvodovej povinnosti zadaním zákazky CHD alebo CHP. Žiadajte preto od CHD záruku, že svoje potvrdenia bez výhrad obhája pri akejkoľvek následnej kontrole. Zlyhanie CHD Vašu zodpovednosť voči zákonným povinnostiam neospravedlňuje.
 

9.    REFERENCIE
Preverte si čo možno najviac dostupných informácii o CHD – od webstránky cez rôzne registre CHD až po osobnú návštevu.
 

10.    ROZHODNUTIE
Len ak Vás poznatky z predošlých bodov bezpodmienečne presvedčili zadajte objednávku. Nezabúdajte však, že náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne a faktúra musí byť uhradená do konca kalendárneho roku, preto si nákup a úhradu našich produktov nenechávajte na poslednú chvíľu, ale radšej nás kontaktujte ihneď.